Pracujesz z prądem? Kurs G1 jest dla Ciebie

Niniejszy artykuł pod tytułem Instagram – najpopularniejsze hashtagi nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Instagram – najpopularniejsze hashtagi należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Każde działanie wymagające pracy z prądem wymaga odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Jak możesz zdobyć takie kwalifikacje? Poznaj Kurs G1.

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne? Kurs G1

Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia elektryczne wcale nie musisz mieć ukończonej szkoły o dedykowanym profilu technicznym czy elektrycznym. Jeśli jednak jesteś świadomy, że wiedza dotychczas nabyta nie jest wystarczająca, warto zrobić krok w kierunku właściwego kursu przygotowawczego czyli Kurs G1. Na taki kurs możesz uczęszczać do Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ale również otrzymasz go w wyspecjalizowanych ośrodkach i stronach internetowych. Po zrealizowaniu całego kursu, można przystąpić do zdawania egzaminu.

Pamiętaj zdobyte uprawnienia musisz odnawiać co 5 lat. Nie są one nadawane bezterminowo.

Wszystko o kursie G1

Jak już wyżej wspomnieliśmy kurs to dobry krok jeśli nie mamy ukończonej szkoły technicznej. Przygotuje on nas nie tylko do egzaminu, ale również do pracy na stanowisku elektryka. Na takim kursie standardem jest poznanie eksploatacji urządzeń, sieci elektroenergetycznych i instalacji do 1kV. Powyżej 1 kV jest to konserwacja, obsługa, montaż i remont. Jednym, krótki słowem po Kursie G1 otrzymasz całą wiedzę dotyczącą uprawnień elektrycznych. Aby wziąć w nim udział trzeba spełnić dwa warunki jest to pełnoletność i posiadanie wykształcenia minimum na poziomie podstawowym.

Kurs składa się z części praktycznej i teoretycznej. Co ciekawe korzystanie z mobilnych instruktorów to nie lada udogodnienie. Może on dojechać w każdy rejon polski i przeprowadzić kurs.

Czego możesz się spodziewać na kursie?

W czasie przeprowadzanego kursu poruszane są takie zagadnienia jak:

  • Higiena i bezpieczeństwo pracy czyli całe BHP w miejscach związanych z elektrycznością
  • Obowiązki osoby pracującej na stanowisku elektryka „E”
  • Układy sieciowe
  • Przepisy z zakresu prawa
  • Sprzęt ochronny, który musi być noszony na stanowisku elektryka
  • Podstawowe zachowanie przy porażeniu 1kV i wyżej
  • Podstawowe zachowanie przy ochronie przed przepięciem
  • Organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

W Kursach G1 może wziąć każda młoda osoba, która zaczyna dopiero swoją karierę zawodową. Jesteś fachowcem z długoletnim doświadczeniem i wiedzą? Kurs G1 może być też dla Ciebie. Poszerz swoją dotychczasową wiedzę albo ją utrwal, jeśli tego potrzebujesz.