Na czym polega telepraca? Jakie są wady i zalety tego rozwiązania?

Niniejszy artykuł pod tytułem Instagram – najpopularniejsze hashtagi nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Instagram – najpopularniejsze hashtagi należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Telepracownik to osoba, który regularnie świadczy swoją pracę poza zakładem pracy. Na czym polega telepraca i jakie są jej wady i zalety?

Na czym polega telepraca?

Telepraca to taka forma organizacji pracy, która polega na wykonywaniu swoich obowiązków za pomocą komunikacji elektronicznej. W prostych słowach est to praca z domu lub z każdego innego miejsca, które nie jest siedzibą naszej firmy.

Umowa – co powinno być w niej zawarte?

Jeżeli pracujemy na podstawie umowy o pracę, naszym podstawowym prawem jest wynagrodzenie adekwatne do naszych kwalifikacji oraz rodzaju pracy. Musimy natomiast osobiście wykonywać powierzone nam zadanie. Jesteśmy zobowiązani do podporządkowania się poleceń naszych przełożonych.

W umowie, którą zawieramy powinny znaleźć się informacje o:

 • rodzaju pracy
 • miejscu jej wykonywania
 • wysokości wynagrodzenia
 • wymiaru czasu pracy
 • terminu jej rozpoczęcia.

Poza tym w dokumencie powinny być zawarte warunki wykonywania obowiązków poza siedzibą pracodawcy, dopuszczalne sposoby korzystania ze środków komunikacji elektronicznej oraz wskazówki, które dotyczą sposobu przekazywania naszych efektów.

Kompetencje i umiejętności telepracownika

Abyśmy mogli wykonywać takie obowiązki powinniśmy z całą pewnością posiadać kompetencje zawodowe na wysokim poziomie, rozległą wiedzę fachową, konkretne umiejętności i warsztat pracy. Musimy być bardzo dobrze zorganizowani i charakteryzować się dużą samodyscypliną. Powinniśmy też charakteryzować się dużą otwartością na naukę- przyczyni się to do osiągania coraz lepszych wyników.

Zalety i wady telepracy

Zalety

Możemy wymienić dużo zalet, które wynikają z bycia telepracownikiem. Są to przede wszystkim:

 • możliwość pracowania, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji, np. jesteśmy osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, sprawujemy opiekę nad członkiem rodziny czy korzystamy z urlopu macierzyńskiego
 • łatwiejsze pogodzenie obowiązków służbowych ze sprawami osobistymi i życiem rodzinnym
 • elastyczne warunki i harmonogram pracy
 • unikanie dojazdów do biura, przez co unikamy również tracenia czasu na stanie w korkach
 • zmniejszenie konfliktów w pracy.

Wady

Wyróżniamy z całą pewnością parę wad. Są to m.in.:

 • trudność w oddzieleniu pracy od domu
 • samotność i osłabienie kontaktów osobistych ze współpracownikami
 • możliwość awarii sprzętu, a co za tym idzie zator w komunikacji z pracodawcą