Jednolity Plik Kontrolny – co to takiego?

Niniejszy artykuł pod tytułem Instagram – najpopularniejsze hashtagi nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Instagram – najpopularniejsze hashtagi należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Obecnie przedsiębiorstwa muszą przekazywać organom skarbowym dane podatkowe drogą elektroniczną. Robią to przez tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Co to tak naprawdę jest i na czym polegają związane z nim obowiązki?

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to rozwiązanie wprowadzone przez Ministerstwo Finansów. Jego głównym celem jest usprawnienie pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Znajdują się w nim zbiory danych wygenerowane z oprogramowania księgowego firmy oraz informacje o operacjach gospodarczych za określony okres. Przedsiębiorcy mogą przekazywać go tylko drogą elektroniczną. Trafia on do Ministerstwa Finansów, skąd przekazuje się go odpowiednim urzędom skarbowym.

Po co został wprowadzony?

Upraszcza i skróca kontrolę podatkową przedsiębiorców, daje większy wgląd w transakcje oraz utrudnia wyłudzenia podatkowych. Dzięki JPK urzędnicy mogą w łatwy sposób dokonywać tzw. kontroli krzyżowych równocześnie u kilku przedsiębiorców.

Kto powinien składać JPK?

Początkowo do stosowania JPK zobowiązano jedynie duże przedsiębiorstwa. Później obowiązek przeniósł się również na średnie i małe firmy, a od 1 stycznia 2018r. również mikro przedsiębiorców. Tym samym oznacza to, że każdy przedsiębiorca ma obowiązek przesyłania JPK_VAT do kontroli skarbowej bez wezwania.

Mniejsze przedsiębiorstwa

Jednolity Plik Kontrolny (JPK-VAT) dla mikro przedsiębiorców utworzony został na potrzeby podatku VAT. W tym przypadku JPK jest zbiorem informacji o zakupach i sprzedażach, które wynikają z ewidencji VAT w danym miesiącu.

Składanie JPK-VAT

Abyśmy mogli wygenerować JPK-VAT musimy zadziałać w pięciu krokach:

  1. Najpierw musimy pobrać tabelę w formie arkusza kalkulacyjnego
  2. Następnie w odpowiednie rubryki musimy wpisać dane z rejestru VAT
  3. Później zakładamy profil w ePUAP, który potwierdzi naszą tożsamość
  4. Pobieamy aplikację Klient JPK 2.0, która umożliwi nam konwersję pliku do wymaganego formatu i wysłanie go
  5. Pobieramy Urzędowe Poświadczenie Odbioru, dzięki któremu będziemy mieli pewność, że nasz plik został odebrany (będziemy mogli sprawdzić również jego status)

Jakie kary grożą za nie złożenie JPK?

Jeżeli nie złożymy pliku w wyznaczonym terminie może nas to narazić na nałożenie na niego kary. Wysokość grzywny zależy od tego, czy okoliczności niezłożenia tego pliku zostaną uznane za przestępstwo czy też wykroczenie. Granica między jednym a drugim wynosi 10 000 zł uszczuplenia należności podatkowej. Do tej sumy czyn uznaje się za wykroczenie, a powyżej za przestępstwo skarbowe.