Czym jest system CRM? Jak może pomóc w prowadzeniu biznesu?

Niniejszy artykuł pod tytułem Instagram – najpopularniejsze hashtagi nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Instagram – najpopularniejsze hashtagi należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Aby sprzedawać więcej, musimy poznać i zrozumieć swojego odbiorcę. Budowanie trwałych relacji to klucz sprawnego marketingu. By to osiągnąć trzeba używać odpowiednich narzędzi, tj. system CRM. Czym jest system CRM i jak może nam pomóc?

Czym jest system CRM?

CRM to skrót angielskiego Customer Relationship Management. Kiedy przetłumaczymy to pojęcie na język polski, odnajdziemy odpowiedź, czym właściwie jest i do czego służy wspomniane narzędzie, ponieważ CRM to „zarządzanie relacjami z klientem”.

Aby nasze działania były skuteczne, musimy zarówno korzystać z systemu, jak i sami skupiać się przede wszystkim na naszym kliencie. To od niego w dużej mierze zależy przecież przyszłość naszej firmy.

CRM jest więc nie tylko narzędziem, ale także strategią biznesową, w której potrzeby konsumentów zajmują najwyższą pozycję.

W systemie CRM przechowujemy dane swoich klientów – numery telefonu, e-maile itp., a także prowadzimy ewidencję kontaktów z nimi, od spotkań na żywo po korespondencję.

Z czego zbudowany jest CRM?

Aby dogłębnie zrozumieć, czym jest CRM, musimy przyjrzeć się temu co zawiera. Możemy tworzyć tu określone karty, w których zapisujemy stosowne dane. Tworzymy więc pewnego rodzaju bazę danych, w których znajdziemy potrzebne nam informacje o poszczególnych klientach.

Wyróżniamy najważniejsze obiekty:

 • Konta:to to baza, która gromadzi podstawowe informacje o naszych klientach tj. nazwę firmy, adres, telefon, NIP, notatki, uwagi
 • Potencjalni Klienci: tutaj gromadzimy wszystkich, którzy z dużą prawdopodobieństwem mogą stać się naszymi klientami w bliskiej przyszłości. Dane, które tutaj umieszczamy są podobne do znajdujących się w zakładce „Konto”.
 • Działania: bardzo ważny obiekt. Tutaj zapisujemy wszystko co tworzy komunikację z kleintem spotkania, maile, telefony.
 • Szanse sprzedaży: gromadzimy tu wszystkie czynności związane ze sprzedażą.
 • Kontrakt: w tym miejscu znajdują się wszystkie umowy, które zawarliśmy z klientem.
 • Materiały sprzedażowe: tutaj znajdują się wszystkie materiały, które towarzyszą procesowi sprzedaży np. prezentacje, ankiety, referencje.
 • Konkurenci: tutaj umieszczamy informacje dotyczące poszczególnych konkurentów, które mówią nam o tym z kim i gdzie współpracują.
 • Listy marketingowe: jest to zakładka, która odpowiada za wszelkie działania marketingowe.

Jak CRM może nam pomóc w biznesie?

 • Po pierwsze, daje nam cenną bazę informacji o klientach. Gromadzi podstawowe i wiele dodatkowych informacji o poszczególnych klientach. Momentalnie możemy sprawdzić, kim jest dany klient, jak wygląda nasza współpraca z nim oraz jaką strategię sprzedażową stosujemy w jego wypadku.
 • Pomaga nam też w komunikacji z klientem dzięki bazie maili i numerów telefonów.
 • Wspiera nasze procesy sprzedaży, dając nam możliwość monitorowania wszelkich działań.
 • Ułatwia sprawne zarządzanie oraz analizę informacji finansowych.
 • A także pozwala na dobrą organizację pracy.