Czy freelancer musi mieć działalność gospodarczą?

Niniejszy artykuł pod tytułem Instagram – najpopularniejsze hashtagi nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Instagram – najpopularniejsze hashtagi należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Osoby, które pracują w charakterze freelancera, zazwyczaj korzystają z umów zlecenie lub podpisują umowy o dzieło. Dotyczy to między innymi takich zawodów jak copywriter, czy grafik. Czy freelancer musi mieć działalność gospodarczą? W dzisiejszym artykule odpowiadamy na to pytanie!

Czy freelancer musi mieć działalność gospodarczą? Co powinno się znaleźć w umowie o dzieło?

Jedną z umów, które są najczęściej podpisywane przez freelancerów, jest umowa o dzieło.

W umowie takiej powinny zostać zawarte:

  • Jasno określone strony umowy – zlecający, wykonawca wraz z danymi (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, PESEL, KRS, NIP),
  • Przedmiot umowy o dzieło – to, czego dotyczy umowa, powinno być szczegółowo opisane,
  • Wynagrodzenie,
  • Termin rozpoczęcia i wykonania dzieła,
  • Inne ustalenia – np. zapisy o przekazaniu praw autorskich lub karach umownych,

Na końcu umowy powinny się oczywiście znaleźć także podpisy obu stron.

Jak można wystawić fakturę, nie posiadając działalności gospodarczej?

Jeśli klientowi zależy na dokumentach finansowych w postaci faktury, dobrym rozwiązaniem jest stosunkowo nowa platforma dla freelancerów – useme.eu. To wirtualne biuro rozliczeń, które powstało w celu połączenia freelancerów z firmami. Wykonawca podpisuje umowę o dzieło z platformą, a platforma wystawia fakturę pracodawcy. Prawda, że proste? Pytanie tylko, jak długo można w taki sposób pracować. Czy freelancer musi mieć działalność gospodarczą, by przyjmować zlecenia?

Czy freelancer musi mieć działalność gospodarczą?

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalność gospodarcza to działalność, która ma charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły. Idąc tym tropem, własna firma staje się koniecznością, gdy zarobki rosną, zlecenia od klientów stają się regularne i powtarzalne.

Z drugiej strony jednak ustawa ta nie nakłada obowiązku zakładania działalności, jeżeli prowadzone prace są prowadzone w oparciu o umowę – o dzieło, zlecenie lub kontrakty.

Freelancer, który podpisuje umowę na zlecenie, rozlicza się z uzyskiwanego dochodu i robi to zgodnie z prawem. Zarejestrowanie działalności, rejestrowanie przychodów i odprowadzanie podatku dochodowego jest konieczne, gdy osoba ta nie działa na podstawie żadnej umowy.

W niektórych sytuacjach (gdy klientowi zależy na FV lub freelancer chce się ubiegać o kredyt) założenie działalności jest bardziej korzystne niż praca na umowę o dzieło/zlecenia.